Επικοινωνήστε μαζί μας

Γ. Καλλιμάνης Α.Ε.
Βιομηχανική Εταιρεία
Κατεψυγμένων Τροφίμων

Κεντρικά:
Ελίκη Αίγιο 25100, Αχαΐα, Ελλάς
Τηλ: +30 269 10 81 946,
Fax: +30 269 10 81 948

Υποκατάστημα Αθήνας:
Οδός Κορίνθου 11, Μεταμόρφωση, Ελλάς
Τηλ: +30 210 25 21 602,
Fax: +30 210 25 21 477