Για τηγάνισμα χωρίς ατυχήματα

Στο τηγάνισμα φροντίζουμε να τοποθετούμε το αλίευμα προς την αντίθετη πλευρά από εμάς για να μην πιτσιλιστούμε από το καυτό λάδι.